Ford Mustang sẽ có máy EcoBoost 2.3L hiệu suất cao

0

Để thu hẹp khoảng cách giữa máy EcoBoost tăng áp 310 mã lực và máy V8 460 mã lực, Ford được cho là sẽ bổ sung một biến thể hiệu suất cao của máy tăng áp trên Mustang.Theo bảng giải mã định dạng ô tô của Ford (VIN) nộp cho Cơ quan yên ổn phương tiện đường bộ quốc gia Hoa Kỳ, Ford đủ khả năng thêm tùy chọn máy tăng áp ở giữa máy tăng áp EcoBoost. 2.3L 310 mã lực và máy V8 5.0L 460 mã lực cho Mustang, tài liệu này riêng ra rằng sẽ có một máy tăng áp 2.3L lạc quan hơn trong tương lai.

Mustang là một xe ô tô thể dục dẫn đầu hiệu suất bán hàng bán xe Ford và bán chạy nhất tại Hoa Kỳ trong hơn 50 năm. Nhưng để tiếp tục củng cố vị trí này, sẽ phải tranh giành với Challenger và Camaro với hầu hết tùy chọn máy mới hơn.

Hiện tại, máy 4 xi-lanh chuẩn chung trên Mustang là EcoBoost 2.3L sản sinh 310 mã lực, kết hợp với hộp Automatic 10 cấp hoặc tỉ số truyền sàn 6 cấp. Cùng với Ford đã loại bỏ Mustang V6 khỏi dòng xe cộ chính trong năm 2018, du khách riêng đủ khả năng chọn một trong hai tùy chọn động cơ: EcoBoost 2.3L hoặc 5.0L V8.

Động cơ EcoBoost 2.3L chuẩn chung hiện tại không đủ để đánh bại Camaro V6, trong khi máy V8 5.0L quá cao cấp, khiến du khách ít chọn lọc hơn với Mustang. Sự bất đồng giá gần 9.000 USD và giữa 150 mã lực giữa máy V8 hút khí tự nhiên và 4 xi lanh thẳng hàng (I4) đã máy một khoảng cách lớn ở giữa.

Trong khi đó, Chevrolet Camaro có tới ba tùy chọn động cơ, bao gồm bốn xi-lanh tăng áp 2.0 lít 2.0 mã lực, 3.6 lít 3.6 mã lực 335 mã lực và máy V8 6.2 lít.

Và để đánh bại máy 3.6L của Camaro, một máy Mustang mới dự kiến sẽ có máy EcoBoost 4 xi-lanh với hiệu suất được kiến thiết máy ít nhất 355 mã lực, để máy sự quan trọng đối với đối thủ.

Hình ảnh Hagerty được tải lên cho thấy một máy EcoBoost 2.3L tăng áp mới đã xuất hiện, mang mã D, với tin cậy vẫn chưa rõ. Đây gần như lạc quan sẽ là một biến thể lạc quan hơn của máy EcoBoost 2.3L hiện tại, được hầu hết để mang lại hiệu suất cao hơn.

Việc bổ sung hầu hết tùy chọn máy mới là một động thái hợp lý của Ford tại thời điểm này để duy trì vị trí của Mustang trước hầu hết đối thủ.

Leave A Reply